Axus Decor

UK and IE Distributers of:
Artline Decor
Olfa
Axus Decor

Olfa / Scissors

Pro & Precise Stainless Steel Scissors
Name Pro & Precise Stainless Steel Scissors
Part OLF/SCS1
Pro & Precise Stainless Steel Scissors
Name Pro & Precise Stainless Steel Scissors
Part OLF/SCS2
Multi-Purpose Stainless Steel Scissors
Name Multi-Purpose Stainless Steel Scissors
Part OLF/SCS3